Lo Mein


35. Roast Pork Lo Mein (S) 4.95 (L) 7.95
36. Chicken Lo Mein (S) 4.95 (L) 7.95
37. Beef Lo Mein (S) 5.50 (L) 8.95
38. Shrimp Lo Mein (S) 5.50 (L) 8.95
39. House Special Lo Mein (S) 5.65 (L) 9.25
40. Vegetables Lo Mein (S) 4.50 (L) 7.65
41. Plain Lo Mein (S) 4.50 (L) 7.65
42. Szechuan Lo Mein spicy 9.25